پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
شیوه کار در رویکرد سیستمی میلان - مثبت گرا

شیوه کار در رویکرد سیستمی میلان
الگوی گروه میلان بیشترین همسانی را با لحاظ مفهومی و روش شناختی، با معرفت شناسی حلقوی بیتسون دارد.تاکید زیادی بر اطلاعات دارد. به خاطر پرده برداشتن از پیوندهایی که اعضای خانواده را به هم متصل می سازد و توازن را حفظ می کند، به خانواده درمانی سیستمی شهرت یافته است. سلوینی- پالاتزولی آموزش روانکاوی کودک دیده بودند. مجموعه ای از فنون مبتکرانه نظیر تلویح مثبت و مراسم آیینی برای تغییر الگوهای تعاملی خانواده طراحی شده بودند.
  
این نظریه موفقیت ویژه ای در درمان کودکان بی اشتها و همچنین اسکیزوفرنی با استفاده از روش تیمی داشته است. دارای فنونی است که اعضای خانواده با استفاده از آنها با یکدیگر به جدال بر می خیزند و همگی به گونه ای رفتارمی کنند که بازی های غیر رسمی خانوادگی حفظ شوند و از این طریق رفتار یکدیگر را تحت اختیار خود قرار دهند. تیم درمان با این فرض که رفتار حاوی نشانه در عضو خانواده به حفظ تعادل حیاتی خانواده کمک می کند. استفاده از تناقض و تناقض متقابل الگویی نو برای درمان اختلالات خانوادگی است. نمی توان مستقیماً با تحرکاتی که به قصد تداوم بازی خانوادگی طراحی شده اند به چالش برخاست، بلکه می توان از فن مداخلاتی تناقضی MRI استفاده کرد. بعد در نتیجه استفاده از تناقض متقابل – که اساساً از نوع درمان به روش بن بست دو سویه است-خانواده از ایجاد تغییرات زود رس منع می گردد، و این امکان به آنها داده می شود که در قبال نحوه رفتار خود احساس مقبولیت وعدم سرزنش بیشتری بکند، و در همان زمان، اعضای گروه متخصصان سعی می کنند، الگوهای تناقضی آنان را کشف و خنثی نموده و لذا، جلوی بازی های تکراری و بی ثمر آنها را بگیرند.

انگیزه های مثبتی که به تمام تبادلات خانوادگی نسبت داده می شود و بیان می شود که به خاطر انسجام خانوادگی و لذا حفظ تعادل خانواده صورت گرفته اند. در همان حالع رفتار هر یک از اعضا با علایم و نشانه های بیمار آشکارا مرتبط دانسته می شودة و از این طریق اعضای خانواده تایید می کنندکه همگی در این بازی خانوادگی مشارکت دارند، مداخلات بعدی به قصد تغییر رفتار اجرا می شود.

[ سه‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1392 ] [ 01:15 ب.ظ ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]